Altercigar - Alternatywne Palenie,bazy,aromaty,sznurek krzemowy,drut oporowy,siatka MESH

Tworzenie stron WWW
Motyw graficzny zaprojektowany dla Opencart podlega licencji należącej do: dswww.pl - Tworzenie sklepów internetowych - Firma zajmująca się internetowych stron, szablonów dla stron oraz sklepów internetowych.

Parner: Homepage erstellen

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018r. zaczną obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych RODO.

W związku z tym zamieszczamy niezbędne informacje dotyczące przetwarzania przez Firmę Budar sp. z o.o. Państwa danych osobowych oraz Państwa praw związanych z tym przetwarzaniem.

Firma Budar sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowska 80/82 lok. 202, 00-844 Warszawa, NIP: 5272834041, zwana dalej Sprzedawcą, jako administrator Pani/Pana danych, informuje iż:

 • 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy drogą mailową -sklep@altercigar.pl.

 • 2. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu sprzedaży produktów, realizacji zamówień , kontaktu z klientem oraz marketingu bezpośredniego. Cele przetwarzania: informacyjny, obsługa transakcji sprzedaży, marketing. Przetwarzanie danych osobowych Klienta jest niezbędne do wykonania umowy, której Klient jest stroną - odpowiednio umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i/lub umowy sprzedaży.

 • 3. Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy (oraz czynności dążących do zawarcia umowy) ze Sprzedawcą. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży ze Sprzedawcą. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest także dobrowolne w przypadku umożliwienia Sprzedawcy przesyłania do niego treści marketingowych. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

 • 4. Sprzedawca będzie przechowywał dane osobowe Klienta do upływu przedawnienia roszczeñ związanych z umową jaką Klient zawarł ze Sprzedawcą. Dane osobowe, które są przetwarzane przez Sprzedawcę będą przechowywane przez Sprzedawcę przez okres prowadzenia przez Sprzedawcę działalności gospodarczej, chyba, że Klient skorzysta wcześniej z przysługującego mu prawa do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.

 • 5. Sprzedawca będzie przekazywał dane osobowe Klienta tylko swoim dostawcom, którym zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych np. dostawca usług przewozowych.

 • 6. Przysługują Pañstwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych lub prawo do przetworzenia ograniczenia przetwarzania

  • b. prawo dostępu do danych osobowych Klienta,

  • c. prawo żądania sprostowania danych osobowych Klienta,

  • d. prawo żądania usunięcia danych osobowych Klienta - "do bycia zapomnianym"

  • e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Klienta,

  • f. prawo do przenoszenia danych osobowych Klienta

 • 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych.

 • 8.  Dane osób, które kontaktują się za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub za pośrednictwem sms-ów przetwarzamy na podstawie udzielonej tym działaniem zgody lub posiadanego oświadczenia, w celu obsługi korespondencji wynikającej z treści komunikacji lub w celu nawiązania kontaktu w przyszłości.

  Podanie tych danych jest dobrowolne.

 • 9. Informujemy, że naciśnięcie ikony ze znakiem „x” jest potwierdzeniem przez Państwa zapoznania się z wyżej zamieszczoną informacją.

Pozdrawiamy,

Zespół Altercigar.

 

Promocje

Bazy,VPG,roztwór nikotyny,nikotyna,glikol 1,2 propylenowy,glicerol,gliceyna farmaceutyczna roślinna,aromat,egzotyczne,alkoholowe,ziołowe,owocowe,tytoniowe,kawowe,miętowe,inne,sznurek krzemowy,1mm,2mm,Ekowool,drut oporowy,NiCr,Kanthal,siatka mesh,MESH,300,4000,500

Oparte na OpenCart
© 2013 - 2021 Budar Sp. z o.o.